БУСК

Въведение


Българо-Украинската стопанска камара (БУСК) е създадена през 2003 год. като сдружение с нестопанска цел.

Наша главна цел е да поддържаме и стимулираме развитието на контакти между български и украински стопански организации в областта на икономиката и туризма, оказвайки постоянна практическа помощ при реализирането на съвместни проекти и при решаването на проблеми, възникнали по повод съвместни дейности, подпомагайки научния, културния и образователния обмен между двете държави.

БУСК работи в тясно сътрудничество с Българското консулство в Одеса, Украйна, с Генералното консулство на Украйна във Варна, България, с търговски партньори в България и Украйна, с местните търговски камари. В борда на директорите на БУСК участват членове от България и Украйна, които имат обширни лични контакти в правителствените и бизнес среди в двете страни, като по този начин сме в идеалното положение да помогнем на членовете на Камарата да постигнат бизнес целите си.

Камарата е отворена за всички български и украински физически и юридически лица, които желаят да се ползват с привилегиите на членството в нея. Подробна информация за това как можете да станете член можете да получите в офиса на камарата във Варна или от нашия уебсайт.