Управителен съвет

Председател:

Пламен Проданов

Членове на управителния съвет:

Николай Шемшур
Александър Баранов
Максим Новицкий
Виктор Шелест

Контрольор:

Иван Жерков