Контакти

Адрес:
ул. „Петко Каравелов” № 6
9000 – гр. Варна, България
Българо-Украинска Стопанска Камара
Милена Стоева /технически сътрудник/

Тел: +359 52 600 828
Моб: +359 887 353 337
Факс: +359 52 608 903
Е-mail: info@buec.org