Посещение на студенти от гр. Донецк – Държавен университет по икономика и търговия

На 15.06.2006 година в гр. Варна се състоя посещение на студенти от Държавен университет по икономика и търговия им. Туган-Барановский гр. Донецк с ръководител к.и.н., доц. на катедра “Маркетинг” и търговски отдел

г-жа Виктория Дергачева.

Г-н Андрей Анатолиевич Шокотко – съветник на Представителя на ТПП на Украйна в РБългария запозна студентите със структурата и начина на работа на БУСК и Представителството на ТПП на Украина в РБългария. Г-н Илия Петров – ръководител отдел “Търговия” в “Космос Шипинг” АД представи историята и дейността на търговския отдел на фирмата, като акцентира върху новите тенденции в развитието на външноикономическите връзки и глобализацията при встъпването на РБългария в ЕС. Студентите получиха компетентни отговори, които засягат бъдещото развитие на отношенията между двете страни в областта на икономиката, туризма и културния обмен.