Украинското предприятие „Завод Фиолент“ АД

Украинското предприятие „Завод Фиолент“ АД има почти 100 годишна история и е едно от водещите предприятия в Украйна и страните от ОНД на висококачествена и професионална електротехника. Продукцията се използва в области като дървообработване, строително-монтажни и ремонтно-възстановителни дейности. Всяка година, в зависимост от търсенето на пазара, предприятието разработва и произвежда около 4-5 нови продукта. Сертифицирана е системата му за управление на качеството по ISO 9001:2008 и притежава международен Сертификат Bureau Veritas. „Завод Фиолент“ АД произвежда около 60 вида и модификации електротехника, чието качество и технически характеристики съответстват на нивото на водещи световни производители.