Бизнес събития

Камарата желае да представи на обществеността своите Членове и дейността си посредством широк спектър от мероприятия, включващи семинари, конференции, дискусионни семинари и светски събития. Това е начин Членовете на Камарата да се срещнат, както и своеобразен форум да се провери популярността на техните продукти и услуги.

Цени за участие
Не са фиксирани; намаление за Членове.