Публикации

Периодично Камарата ще пуска в пресата публикации по различни въпроси, породени от интереса на широката общественост. Публикациите ще бъдат изготвяни и рецензирани от Управителния съвет и ще бъдат публикувани както в Бюлетина, така и в уебстраницата.