Cosmos Logistic

Основана е през 2011 г. от частен едноличен търговец и е част от Cosmos Group. Централата на компанията се намира във Варна. Cosmos Logistic предоставя услуги и иновативни бизнес решения за транспорта и логистиката. Компанията разчита на успешния и опитен екип в областта на спедиция, логистика и външната търговия.
Услуги: Международен и вътрешен автомобилен транспорт – договори с местни и международни компании; морски транспорт – корабособственик; Отдел Фрахтоване, ж.п. транспорт – контакти с Български държавни железници; въздушен транспорт; мултимодални решения за намаляване на цялостните разходи чрез комбинирани операции и ресурси на фирмите в Cosmso Group, складиране и дистрибуция – Варна, Бургас, договори с пристанища и оператори; митническо оформяне и представителство – Cosmos Group представителства; застраховане като брокер.