„КОСМОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

„КОСМОС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД има повече от 15 години опит в областта на речния транспорт и реализира основната си дейност в направленията „корабно снабдяване с горива“, „корабно агентиране“, „опериране на речен танкерен флот“ . Адресът на управление на фирмата се намира в град Варна, а също така има представителни офиси в пристанищните градове – Русе, Свищов, Сомовит, Лом, Видин по р.Дунав и в гр.Бургас.

    За времето на своето развитие от 1996 до 2012 година фирмата осъществява основната си дейност „корабно снабдяване с горива“ и си създава добро име на международния пазар, установявайки близки партньорски отношения с крупни корабособственици-превозвачи по р.Дунав.

   От 2011 година „КОСМОС ЕНЕРДЖИ“  е регистрирана като пълноправен агент за извършване на услугата по възстановяване на ДДС.

  Украйна се намира в списъка с държави, които имат право на възстановяване на ДДС за услуги, извършени на територията на България.

   Фирмата, която кандидатства за възстановяване на ДДС, трябва да отговаря на следните изисквания:

  • Фирмата не се базира на територията на България.
  • Регистрирана е по ДДС във вашата страна.
  • Основната дейност на бизнеса е транспорт на стоки.

За повече информация се обръщайте:

e-mail: office@cosmosenergy.eu

или на тел.: +359 52 622 274