„Космос Финанс” ЕООД

 „Космос Финанс” ЕООД извършва услуги по възстановяване на ДДС  на чуждестранни юридически лица от Израел, Исландия, Канада, Република Корея, Молдова, Македония, Норвегия, Сърбия, Украйна, Швейцария, Хърватия. /Наредба МФ1048/23.08.2010г./

     Фирмите имат право да възстановят ДДС за услугите, извършени от тяхна страна, ако са в списъка на страните, които имат право на възстановяване на ДДС на територията на България.

Фирмите трябва да отговарят на следните условия:

  • Фирмата не се базира на територията на България;
  • Фирмата е регистрирана по ДДС в страната си;
  • Фирмата трябва да докаже служебния характер на разходите.

„Космос Финанс“ предлага, за повишаване на нивото на ликвидността на Вашия бизнес, да се изпратят документите и формулярите с изчисления ДДС в периода от 1/01/2012  до края на 2012 года.

За контакт:

Тел: +359 52 616 020