Посещение на вицепрезидента на ТПП на Украйна

На 16.07.2013 година в сградата на Българо-Украинската стопанска камара и „Космос Шипинг“ АД се състоя посещение на вицепрезидента на ТПП на Украйна г-н  Сергей А. Свистил. По време на посещението се състоя съвместна среща с г-н П. Проданов (Председател на БУСК и Предст

ител на ТПП на Украйна за България), г-н Табаков (ВТИК), г-н К.Дараданов почетен консул на Кралство Норвегия, Швеция и Дания във Варна, „Планекс Холдинг“ – г-н Х.Димитров, ректорът на Медицинския университет в гр.Варна – проф. К.Иванов. Бяха обсъдени структурни и организационни въпроси, а също така методи за по-тясно сътрудничество и оперативност в установяването на контакти между български и украински бизнес партньори.

ав