Услуги

Една от основните роли на БУСК е да поощрява и съдейства за развитието на контакти между български и украински стопански организации, както и да съдейства за съвместната търговия между отделните й Членове. В частност, целта на Камарата е членуващите в нея да предпочитат услугите, предлагани от другите й Членове. В тази връзка Камарата дава възможност на Членовете си и лица, не членуващи в БУСК, да сътрудничат при възможност с онези Членове, които работят в ключови сфери като:

 • юридически услуги
 • данъчно облагане
 • внос и износ
 • логистика
 • преводачески услуги
 • пазарни проучвания
 • финансови услуги
 • консултантски услуги

Ако извършвате търговска дейност на територията на България или Украйна и търсите фирми, предлагащи необходимите Ви услуги, моля свържете се с Българо-Украинската Стопанска камара, за да Ви съдействаме при възможност.

На своите Членове Българо-Украинската Стопанска Камара предоставя безплатно следните услуги:

 • Публикуване на фирмени обяви в информационния бюлетин и в Интернет страницата на Камарата;
 • Предоставяне на информация в отговор на конкретно запитване в областта на търговското, митническото, данъчното, осигурителното и др. законодателство на двете страни;
 • Контактна информация за български и украински фирми – производители, дистрибутори, вносители, износители и др.;
 • Участие в търговски мисии, организирани от БУСК;
 • Насочване и предоставяне на информация при регистрация на местни фирми, смесени компании, представителства и клонове, търговски марки в България и Украйна;
 • Предоставяне на помещение и техника за провеждане на бизнес-срещи;
 • Посочване на местни специалисти за контакт (адвокати, консултанти, P.R, уеб дизайн и т.н);
 • Съдействие при организиране на транспорт и превоз между България и Украйна;
 • Съдействие при получаване на бизнес визи.

Членовете на БУСК се ползват с отстъпки за следните видове услуги:

 • Публикуване на реклама в информационния бюлетин и на страницата на БУСК;
 • Пазарно проучване на определен сектор или подсектор от икономиката на България и Украйна; прединвестиционно проучване;
 • Организирано участие на панаир/изложение;
 • Преводи от и на български, руски и украински език;
 • Организиране на частни бизнес-посещения (пътуване и настаняване, бизнес-срещи, др.).