Лобиране

БУСК подкрепя, насърчава и защитава интересите на своите Членове в различни аспекти, като повдига проблемните въпроси и ги представя на съответното ниво. Камарата ще предприеме адекватни защитни действия, когато е налице препоръка от специална комисия, назначена от Управителния Съвет, чиято задача е да разглежда и да защитава интересите на Членовете на БУСК, както и да предлага различни начини, по които Камарата може да подпомогне своите Членове.

Тези спорни въпроси следва да бъдат препратени на съответното учреждение или институция, при което Камарата ще ги разисква и защитава с цел да постигне възможно най-благоприятния за своите Членове резултат.