Спонсорство

Българо-Украинската Стопанска Камара активно търси компании или частни лица, които да спонсорират ежеднeвните й дейности, както и конкретни мероприятия. Камарата е популярна организация, чиято цел е да представлява съвместните Български и Украински бизнес-общества. Камарата играе съществена роля в популяризиране интересите на своите членове и поощряване на Българо-Украинските търговски отношения. За да постигне тези цели, БУСК търси компании или частни лица с подобни възгледи, които имат желанието да поддържат тези наши цели.

В допълнение, Камарата търси спонсори на нетърговска основа, които да подпомагат нас и нашите Членове посредством положението си в бизнес средите. В замяна на своята подкрепа спонсорите ще се възползват от цялостно представяне и реклама в мероприятията, организирани от нас. Ако желаете да получите повече информация по този въпрос, моля да се обърнете към БУСК.