Уебсайт

Нашият уебсайт е предназначен за фирми и лица с интерес към бизнес партньорство с България и Украйна.

Реклама

Ще разглеждаме обяви от фирми и лица, които желаят да рекламират своите стоки и услуги чрез различните средства за масова информация на Камарата, но си запазваме правото на отказ да публикуваме или отпечатаме обява. Незаконни обяви няма да бъдат разглеждани.

БУСК насърчава своите Членове редовно да посещават уебсайта, за да получават информация относно Камарата и дейността й. Достъпът до уебсайта е възможен отвсякъде и ние възнамеряваме да поддържаме актуална представяната в него информация.

В допълнение, посредством уебсайта Членовете ни имат достъп до голяма част от изданията на Камарата, сред които са Бюлетина, Медийна политика, информация за събития, Формуляр-Молба за членство и много други. Уебсайтът е проектиран по начин, който позволява той да е лесен за достъп, навигация и работа с него.

Уебсайтът на БУСК стартира през 2003 година с цел да предлага услуги посредством интернет на компаниите, членуващи в Камарата, както и на всички други фирми, желаещи да го ползват. Политиката на БУСК относно достъпа до нашия сайт е да осигури, доколкото това е възможно, безплатен източник на информация за всички компании, които желаят да инвестират в България или Украйна.