Запорожски металургичен комбинат „Запорожсталь“

 Запорожски металургичен комбинат „Запорожсталь“ е едно от най-големите и водещи промишлени предприятия в Украйна, чиято продукция е добре известна и търсена на вътрешния и външен пазар. Основни потребители на продукцията са производители на тръби, автомобилно, селскостопанско, транспортно машиностроене, производители на битова техника.

    Международното признание на „Запорожсталь“ АД е потвърдено от многобройни награди  сертификати.